Rastafari >> Ostatní >> Twelve Tribes - část 1.

Twelve Tribes - část 1.

Vydáno dne 02. 02. 2006 (3425 přečtení)
1. Kapitola - O Bibli

Jeho Výsost Haile Selassie I říká:

My v Etiopii máme jednu z nejstarších verzí Bible, ale nehledě na to jak strá může být a na to jakým jazykem je psaná znamenají slova stále jedno a to samé. To přesahuje všechny hranice mezi jednotlivými zeměmi i jednotlivé představy všech ras. To je věčné.

   Jistě si všichni pamatujete to co jste četli v textech apoštolů o Etiopanu Filipu Baptistovi. On je první Etiopan, o kterém se dochovaly záznamy jako o prvním následovníku Krista. A od té doby začalo slovo Boží pronikat a růst v srdci Etiopie. A za sebe mohu říct, že od mého útlého dětství jsem si vážil Bible a moje láska k ní postupem času stále roste. Přes všechny mé problémy jsem ji nalezl jako nekonečný zdroj útěchy.

   "Přijďte ke mně, vy všichni, kteří trpíte a vy jež máte těžký úděl a já vám dám odpočinek". Kdo dokáže odolat takovéto výzvě plné soucitu?

   Vzhledem k mým osobním zkušenostem a dobrotě Bible jsem zjistil, že i moji krajané mohou sdílet její požehnání a díky čtení Bible naleznou vlastní pravdu. Proto bych chtěl, aby vznikl nový překlad ze starého jazyka do nového, kterému budou rozumět mladí i staří.

   Dnes člověk vidí všechny své naděje a aspirace, jak se před ním rozpadají. Je zmatený a neví kam je unášen. Ale musí si uvědomit, že Bible je jeho záchrana. A nejen jeho, ale všech lidí. V ní může člověk najít řešení problémů a může se mu stát průvodcem jeho počínáním. Avšak pokud nepřijme Bibli a její úžasné sdělení s čistým svědomím, nemůže doufat ve spasení.

   Etiopie, ostrov Křesťanství, je první zemí, která přijala starý zákon a nový mnohem dříve než většina ostatních zemí. Když v době Starého zákona přijala Nový zákon a vdobě Nového zákona přijala Evangelium. Byla Bible přeložena do starého jazyka zvaného Gee'z. S vděčností a úctou vzpomínáme na naše otce a děkujeme jim, že nám zanechali Knihu a pečovali o ní, aby zachovali víru a rozšiřovali učenost a vědomosti našeho lidu.

   Dříve byl Gee'z jazykem naší země a lidé rozuměli knihám i bez překladatelů, ale jako jedna doba vystřídá druhou tak vznikl jazyk jménem Amharic. Vznikal z Gee'zu, lidé s ním běžně mluvili a tak postupně nahradil Gee'z. V té době přestali lidé Gee'zu rozumět a stal se již jen jazykem vzdělaných lidí z církve. A tak i učení museli učit a kázat v Amharicu, protože jinak by bylo jejich učení zapomenuto.

   Od doby, kdy jsme byli díky boží dobrotě vybráni k tomu, abychom pozvedli trůn Etiopie a vedli svůj lid ke vzdělání uplynulo mnoho vody. Pracovali jsme na každém způsobu, díky němuž by mohli naši lidé duchovně i materiálně růst a vzdělávat se. První věcí, kterou jsme udělali abychom toho dosáhli byl nový překlad Bible do Amharicu a její vydávání ve velkém. V roce 1918, v době kdy jsme byli dědici trůnu, jsme vybrali několik překladatelů, kteří by Bibli přeložili a vytvořili překlad stejně kvalitní jako původní Kniha v Gee'zu. Krátce na to jsme na své vlastní náklady sehnali tiskařský stroj z Evropy a začali jsme Knihy tisknout. Lidé díky tomu pochopili, že jim Kniha může velmi pomoci v duchovním růstu a proto Knihu četli nejen doma, ale i v kostele. Do Amharicu byl přeložen slovo po slově Nový i Starý zákon. Překlad byl dokončen a knihy se začaly tisknout v roce 1931. Avšak v roce 1935 byl tisk zastaven. Když jsme pak byli v exilu v Londýně, dostali jsme povolení k tisku Bible a jejímu vydání s náležitou úctou. To opravdu posílilo víru našeho lidu ve Všemohoucího a ve znovuzrození Etiopie.

   Až budou Bohu vzdány všechny díky a pocty, přineseme opět svobodu do Etiopie a vytvoříme naší říši. Při realizaci necháme zkontrolovat překlad Bible podle Hebrejského a Řeckého překladu. Vybrali jsme učence, kteří rozumějí Bibli a sestavili jsme dne 6.března 1947 v našem paláci skupinu překladatelů Bible. Překladatelé pilně pracovali 5 let a 19.dubna 1952 nám předvedli hotový překlad. Srdečně děkuji všem, kteří se na překladu podíleli. Přejeme si, aby osvícení ze svitků osvítilo všechny. Tato Bible byla pod naším vedením zkontrolována a tištěna v 31.roce naší vlády.

   23 červenec, 1961

  Související články:


[Aktuální známka: 2,33 / Hodnoceno: 3x ]Autor: Michal | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera