Pomáháme ostatnímNadace Divoké husy

Pomoc brazilským slumům


   Brazílie. Krásné pláže, opálená těla, světový karneval... Krásný obal, který však skrývá hořkou skutečnost. I tak moderní a prosperující země, jako je Brazílie, se potýká s hlubokým sociálním problémem – slumy a bída v nich.

   Téměř každé větší město na světě má své slumy – chudinská předměstí. Lidé zde bydlí v polorozbořených domech, chatrčích z vlnitého plechu nebo zkrátka nebydlí. Děti musí místo chození do školy pracovat a často jim chybí i základní vzdělání. Zavírají si tak dveře do lepší budoucnosti, protože bez vzdělání nemají šanci dostat takovou práci, která by uživila je a jejich rodiny. Je to začarovaný kruh, z něhož se lidé ze slumů jen těžko sami vymaní. Mnoho z nich tak sklouzne ke kriminalitě.

   Je jasné, že problém slumů je třeba řešit již na jeho nejnižším stupni – u dětí. Ví to i naše známá nadace Divoké Husy. Prostřednictvím projektu Change the game se snaží pomoci malým obyvatelům brazilských slumů k lepší budoucnosti. Projekt financuje provoz kluboven ARCA, které mohou děti bezplatně navštěvovat. Tyto klubovny fungují do jisté míry i jako školy. Žáci se zde mohou naučit dovednostem, které pak uplatní při hledání zaměstnání.

   Tento podle mého názoru velice efektivní projekt se rozhodla podpořit i Česká rastafariánská komunita. Na jejím květnovém setkání nanesl Jan Kačírek, člen, svůj nápad uspořádat veřejnou sbírku. Jako nejvhodnější místo se přímo nabízel festival Reggae Ethnic Session v Žizníkově, který kapela Harambe letos zahajovala. Čeští rastamani se správně domnívali, že vysoká koncentrace mladých a dobře naladěných lidí by mohla zajistit uspokojivý výsledek. Svůj záměr ihned konzultovali s nadací. Ta ho samozřejmě přijala a poskytla plnou moc a propagační materiály.

   V sobotu 28. 6. 2008 tedy rastamani vstoupili na půdu festivalu, aby seznámili mladé lidi s problematikou slumů a požádali je o finanční příspěvek, který by pomohl vybavit další klubovny ARCA. Dovolím si zde poznamenat, že sbírky jsem se zúčastnila i já, coby vlajkonoš a pokladní. Byla jsem velice příjemně překvapena reakcemi oslovených lidí. Ve většině případů jsem se setkávala s pochopením a zájmem dozvědět se o slumech víc. Po areálu jsme chodili asi hodinu. Za tuto dobu se vybralo úctyhodných 5.400,- Kč! Nadace Divoké Husy díky svému programu tento výtěžek zdvojí. Do kluboven tedy poputuje 10.800,- Kč, což je vzhledem k velikosti projektu docela vysoká částka.

   „Odměna“ dárcům i všem ostatním návštěvníkům festivalu byla opravdu originální. Po krátké domluvě moderátoři na hlavní stagi vyhlásili, kolik peněz Česká rastafariánská komunita vybrala a kolik se tedy celkem dostane do Brazílie. Zároveň jménem komunity, nadace Divoké Husy i brazilských dětí všem poděkovali za jejich soucit a ochotu pomoci. Načež se spustil bouřlivý potlesk – úžasná odměna pro nás.

   Sbírka pro klubovny ARCA byla pro mě a jistě i pro rastafariány obrovskou zkušeností. Jsem si jista, že každý z nás si teď lépe uvědomí, jak málo stačí k tomu, aby spousta dětí dostala šanci na lepší život.

Poděkování z Brazílie
Fotky z akcí v centru
Příběh odchovance Arky


Pro komunitu, Michaela ŠindlerováVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera