Rastafari >> Haile Selassie I >> Slova Haile Selassieho

Slova Haile Selassieho

Vydáno dne 28. 01. 2009 (5326 přečtení)
   Jak jistě víte, materiální a duchovní vývoj je pro člověka důležitý, ale pro vyrovnání tohoto vývoje na sobě musíme neustále pracovat. Teprve potom se nám podaří získat absolutní-vnitřní klid, který je pro nás tak nezbytný.


Selassie I.   Svědomí hraje důležitou roli ve vzniku konfliktu mezi materiálními a duchovními hodnotami. Každý, kdo má špatné svědomí a nedává klid sobě, ani své mysli, nikdy není skutečně duševně volný. Disciplína mysli je základní složkou dobrých mravů, a tudíž i duchovní síly.

   Duchovní síla je věčný průvodce, jak v tomto životě tak v příštím. Vzhledem k tomu, že nikdo nemůže zasahovat do Království Božího, měli bychom tolerovat a žít bok po boku s lidmi různého vyznání a ras. V mystických tradicích různých náboženství máme pozoruhodnou jednotu ducha. Zatímco v různých historických formách našeho náboženství nás zavazují k omezené skupině a mluví proti rozvoji loajality vůči světovému společenství. Nikdo by neměl zpochybňovat víru jiných, Lidská bytost nemůže soudit cestu boží.

   Se zvyšováním důstojnosti a cti všech lidí, si budeme moci brát za sobě rovného každého, bez ohledu na národ, rasu, náboženské, jazykové nebo historické tradice, jako rovnocenného, bez závisti, bez strachu a zbytečné hrdosti.

   Náboženský fanatismus, předsudky a špatné nelidské vlastnosti musí být nahrazeny porozuměním, tolerancí a láskou, pak věřte, že vše bude dobré.


H.I.M.  Haile Selassie I.
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera