Rastafari >> Haile Selassie I >> Selassieho příběh - díl třetí

Selassieho příběh - díl třetí

Vydáno dne 15. 01. 2011 (3021 přečtení)
Kromě toho Jsme se čas od času setkali s určitými obtížemi, vnitřními i vnějšími, které byli šířeny domorodci nebo cizinci a které představují překážky pro Naši práci v oblasti inovací. Bylo tedy nezbytné provádět vše trpělivě, aby se zabránilo pozdvižení, krveprolití a kmenovému rozdělení.


Haile Selassie on his throneJeště předtím než jsem převzal záležitost vlády, byl jsem si vědom toho že vnitřní otřes představuje užitečný příspěvek k návrhům našich nepřátel.

Především Jsme přesvědčeni o politikách zaměřených proti Nám, že srdce nepřátel jsou zasažena nenávistí kvůli Našemu zřízení ústavy k posílení a upevnění Etiopské jednoty, kvůli Našemu otevření škol pro chlapce a dívky, kvůli Našemu budování nemocnic, v níž mělo být zachováno zdraví lidu, stejně jako na celou řadu Našich dalších výhod, kterými by byla potvrzena nezávislost Etiopie a to nejen z hlediska historie, ale ve skutečnosti. Z tohoto důvodu, zatímco Jsme dávali velký pozor, aby se zabránilo jakémukoliv rozporu mezi Naším lidem, Jsme nechtěli podnikat žádné donucovací opatření, které by se Našemu lidu mohla jevit nespravedlivými.

Zatímco Jsme se zabývali veškerou pečlivou prací a začali vést Náš lid cestou k civilizaci, Náš nepřítel násilně povstal a odeslal do Naší země mnoho vojáků s moderním vybavením, stejně tak četné bojové letouny a tanky, porušil smlouvu národů a zaútočil na nás s kulomety, dělostřelectvem a moderními zbraněmi v mnohem lepší kvalitě a množství než jsme měli my. Odeslali Jsme odvolání ke Společnosti Národů a s Našim klidným srdcem, Jsme podporovali Naše armády. Mezitím co jsme pevně vzdorovali a bránili se, vypouštěli na nás všechny druhy jedu a kouřových plynů, které nám byly schopny způsobit vážné škody a které byli zakázány mezinárodním právem. Shodili na nás mnoho bomb a dokonce bombardovali doktory Mezinárodního Červeného Kříže společně s jejich zdravotnickým zařízením, jenž ochraňovali lékařským ošetřením a léčbou před zraněními od těch bomb, kulometů či dusivých a jedovatých plynů. My Sami Jsme bojovali za naši svobodu v bitvách jako nějaký obyčejný voják a svolávali jednotky jako každý jiný důstojník. Z důvodu Naší nemožnosti získat úvěr na nákup výzbroje, Jsme neměli žádné jiné odpovídající vybavení pro obranu - až na pár moderních zbraní. Poté co jsme se bránili, jak nejlépe jsme byli schopni se zbraněmi čtyřicet let starými, byli jsme prozatím poraženi nezahambujícím způsobem. Důvody proč Jsme se vrátili do Addis Abeby a proč Jsme z ní odjeli do zahraničí se nacházejí na následujících stránkách, každý na vhodném místě.

Rádi bychom tedy chtěli připomenout, sebevědomě a upřímně, všechny ty osobnosti, které v Etiopii neustále přetrvávají, snažíce se vynaložit nejlepší z jejich schopností, ze studia Etiopské minulosti od nejranější fáze historie, jinak její svoboda v budoucnu zanikne úplně, zejména pokud je nyní naše země Etiopie zavalena událostmi, které vedou k úzkosti pro její nezávislost; a stejně bychom chtěli vyzvat všechny ty, kteří nejsou Etiopané, ale nenávidí agresi a milují pravdu a spravedlnost, aby neposkytli podporu, která by zapříčinila nesvobodu Etiopii, aby rádci nenuceně poradili lidu a kněží se za ně přimluvili v jejich modlitbách.

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 2x ]Autor: Larwitch | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera