Rastafari >> Od korunovace uběhlo již 79 let

Od korunovace uběhlo již 79 let

Vydáno dne 02. 11. 2009 (3721 přečtení)
   Dnes je ten den. Jeden z nejdůležitějších dní v kalendáři rastafariánů. V tento den, před 79 lety, byl korunován Haile Selassie I. Etiopským císařem.


His Imperial Majesty   Jeho rodová linie sahá až ke králi Šalamounovi a královně ze Sáby. A právě od korunovace je znám jako Haile Selassie, což v Amharštině znamená "Síla Trojice". Stal se známým také jako "Král králů, Pán Pánů, Vítězný lev z kmene Judova" a 225. následník Šalamounské dynastie.

   Během své vlády přinesl Etiopii mnoho reforem, zavrhl otroctví a stal se zakládajícím členem Organisation for African Unity. Roku 1936, po invazi italských vojsk, byl nucen  uprchnout z Etiopie. S britskou pomocí pak dokázal vyhnat Italy ze své země a získat Etiopský trůn zpět. Roku 1974 byl svržen marxisty a rok nato za záhadných okolností zemřel.

   Odkazy na korunovaci v Bibli:

Matouš
 24:30 - Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
 25:31 - Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy.
 26:64 - Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“

Marek
 13:26 - A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.
 14:62 - Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“

Lukáš
 1:32 - Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Zjevení
 1:7 - Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
 4:2-3 - Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.
 19:11-16 - A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.


  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 11x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera