Rastafari >> Ostatní >> Korunovace Haile Selassieho - odkazy v Bibli

Korunovace Haile Selassieho - odkazy v Bibli

Vydáno dne 01. 10. 2005 (5616 přečtení)
Odkazy na korunovaci uvedené v bibli.

Matěj
24:30 - Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
26:64 - Ježíš odpověděl: ”Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nyněj­ška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“
25:31 - Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy.

Marek
13:26 - A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.
14:62 - Ježíš řekl: ”Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“

Lukáš
1:32 - Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida

Zjevení Janovo
1:7 - Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
4:2 - Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo, ......
4:3 - ...... kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová.
5:5 - Ale jeden ze starců mi řekl: “Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.”
19:11 - A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.
19:12 - Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.
19:13 - Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.
19:14 - Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.
19:15 - Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
19:16 - Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

  Související články:


[Aktuální známka: 3,00 / Hodnoceno: 2x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článek | Zdroj: www.rastaites.comVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera