Rastafari >> Haile Selassie I >> Haile Selassie - Korunovace a její průběh

Haile Selassie - Korunovace a její průběh

Vydáno dne 02. 11. 2013 (4883 přečtení)
"Pohleďte ku Africe, zde bude korunován černý král, a právě on bude naším Spasitelem", přesně toto je ta slavná věta kterou pronesl Marcus Garvey v roce 1929 a jež ho neoddělitelně spojila s rastafariánskou vírou, ačkoliv on sám s rastafariány nechtěl být nijak spojován.


Haile Selassie in Time Magazine 1930Ačkoliv samotný slavností akt korunovace byl naplánován až na 2.listopadu, pozvaní zahraniční hosté z Anglie, Belgie, Švédska, Holandska, Japonska, Egypta, USA, Polska, Turecka a mnoha dalších míst včetně Itálie a Německa se začali do etiopského hlavního města Addis Abeby sjíždět již od 18. října. Dle staré Etiopské tradice se 49 církevního hodnostářů ve skupinkách o sedmi členech modlili v sedmi rozích katedrály již celých sedm dní před aktem samotným a krom modlitem také zpívali devět žalmů Davidových.

V předevečer korunovace císař slavnostně odhaluje sochu Menelika II. Čestným hostem, který sochu odhalil, byl vyslanec Anglického krále, vévoda z Gloucesteru. Po odhalení sochy se císař s císařovnou v čele průvodu za doprovodu vážených hostů a arcibiskupa odebírají do katedrály Svatého Jiří (St.George Cathedral), kde stráví právě spolu s arcibiskupem celou noc v modlitbách. Těsně před půlnocí se hosté odebírají na lože a nechávají císaři a jeho choti klid na modlitby.

Na korunovaci nakonec dorazilo více jak 700 vážených hostů; jen proto aby se stali svědky tohoto starověkého korunovačního obřadu. Zahraniční hosté v oblecích se mísili s kmenovými vůdci se lvími hřívami na hlavách. K této společnosti se během okamžiku připojují stovky kněží oděných do barevných obřadních rouch, nesouce kříže a kadidelnice. Rituál začíná, když je císař osloven arcibiskupem Abuna Kyrillosem, jež v ruce třímá Bibli Svatou, vázanou ve zlatě a žádá císaře o složení přísahy jejíž znění je následující:"Přísahám, že budu jednat tak abych posílil a hájil víru a to v rámci a v zájmu pravidel, zákonů
a nařízení stanovených církví"

"Přísahám, že budu jednat s ohledem na zájmy lidu, v souladu se zákonem, laskavě a trpělivě."

"Přísahám, že budu ve všech záležitostech dbát na to, aby byly ve prospěch celé etiopské říše
a jednat o nich v souladu s našimi právními předpisy a zákony."

"Taktéž se zavazuji, že zaměřím své snahy k založení škol v Etiopii, kde by bylo možno rozvíjet
nejen duchovní, ale i světské vzdělání a v nichž bude kázáno evangelium."

"Stvrzuji tak ústně i písemně, že jsem ochoten tyto povinnosti plnit."
 
 
 
Dalším krokem byla Abunova recitace modlitby vztahující se k právě uzavřené "smlouvě", po níž sbor za doprovodu harfy a bubnů zazpíval 48.žalm. Během tohoto zpěvu přinesli představení různých klášterů korunovační klenoty a předali je šesti vyšším hodnostářům, jež byli vybráni pro korunovaci přímo Abunou. Abuna kyrillos klenotům požehnal a tyto byly následně navráceny představeným, kteří je přinesli a ti je poté prezentovali Jeho císařské výsosti. Při prezentaci každého ze sedmi šperků byl císař pomazán na hlavě, obočí a ramenou sedmi odlišně vonícími mastmi dle prastarého receptu. jako první byl císaři propůjčen zlatý meč se slovy zmiňujícími, že "jeho pomocí může trestat zlo a nepravost a současně chránit spravedlivé".

 
Dovětek: Možná se ptáte, proč jsem se zrovna dnes rozhodl sepsat o korunovaci něco více. Je to proto, že dnes je to 83 let od korunovace Haile Selassieho a také proto, že císař zemrel ve věku 83 let. Jak je vidět v textu výše, symbolika čísel hraje či hrála v Etiopii svou velkou roli. V úvodu článku najdete obálku časopisu Time, který o korunovaci Haile Selassieho v roce 1930 napsal taktéž článek.


Zdroje dat:
RastaItes, Beyond the throne (Shama books), From babylon to rastafari (OneDrop books)
 

  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 4x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera