Rastafari >> Ostatní >> Book of Memory - A Rastafari Testimony

Book of Memory - A Rastafari Testimony

Vydáno dne 28. 03. 2007 (5765 přečtení)
  Přestože knihovna rasta literatury je pořádně velká a rastové jsou již známí po celém světě, stále existují rastové, kteří píšou knihy o svojí kultuře. Proto vznikla kniha Book of Memory - A Rastafari Testimony (Kniha Pamětí - Odkaz Rastafariánů).

  Je to ústní historie Jamajského staršího Prince Elijaha Williamse, který se narodil v roce 1942 v Adelphi na Jamajce. Prince Williams je řezbář a obdělává malý vinný sad ve Westmoreland Parish. Dva následující úryvky jsou z jeho knihy.  V době tohoto uvažování  stojí Princ u kamen a připravuje bylinný čaj.

Zamyšlení nad přirozeným způsobem života

  Vždy když se rastové sejdou a přemýšlejí zpívají žalmy. Vzdávání díků stvořiteli, to je to co ti dá sílu. Děkuješ za to, že žiješ a můžeš denně vstát, vidět východ slunce a cítit studený vánek času. Někdy je horký, někdy studený a někdy normální. A to je ono, děkovat pořád a za všechno.

  Vidím umírat malé dítě, dítě které se sotva narodilo. Vidím umírat mladé, staré, všechny ,a proto se ptám: „Proč lidé umírají?“. Protože stvořitel nezemře nikdy. On je stále ten samý stvořitel, který tvoří právě teď. A on nezemře nikdy. Jeho tělo se nikdy nezničí a ani jeho duše nezůstane v pekle (Skutky 2:31). Vím, že když byl tento svět stvořen nebyly tu hřbitovy. Všichni se přidávali ke stvoření a žili. Tak proč tedy lidé dnes umírají? Když říkají, že daní hříchu je smrt a darem Jaha je věčný život (Římanům 2:31) tak proč malé dítě, které se sotva narodilo zemře? Kvůli hříchům matky? To ne…je v tom něco víc. A to je důvod proč chceme najít svůj životní úděl.

  Řeknu ti o tom pelikánovi támhle na pláži. Každý den  se tam prochází a je mu jedno kolik je tam lidí. Rybáři mu dávají ryby. Krmí ho z ruky a on si rád vezme. Děje se to každý den. Prostě přiletí a rybáři ho nakrmí. Nikdy dříve to tak nebylo. Je v tom vidět to jak žijeme- jako jedni. Zvířata si nás váží. Díky těmto věcem jsme se stali jejich přáteli a oni si již neuvědomují, že jim ubližujeme a , že i ona mohou ubližovat nám.

  Víš, lev i jehně jedli dříve trávu. Dnes jí ale lev maso a ty vidíš, že je zde zase něco špatně. Jejich vzájemná nenávist. Důvod proč jí dnes lev maso je ten, že přicházejí lovci, aby lva zabili. On si myslí, že jsou jeho přáteli a tak jim padne do léčky a oni ho zabijí. To oni ho naučili nenávisti. A to je realita dnešních dnů. A my opět doufáme, že uvidíme lva a jehně ležet vedle sebe jako bratra a sestru.

  To, co říkáš tě může zahubit. Když sem byl ještě malý chlapec slyšel jsem o lidech kteří vidí, ale jsou slepí a o lidech kteří slyší ale jsou hluší. Dříve to tak možná bylo, ale dnes již nesmí. Když nepomůžeš svému bratrovi, když to potřebuje, nebude zde již nikdo kdo by pomohl tobě až ty budeš potřebovat. Abys byl v životě volný musíš si být jistý, že nikomu neubližuješ.

  Musíš si hledět svého těla za každou cenu. Není důležité kolik máš peněz, to je na nic. Jsi chudej, ale zdravej, máš sílu, můžeš mluvit a smát se den co den. Jsi lepší než muž s milionem, kterého jeho tělo nezajímá. Život ti byl dán, aby ses o něj staral a vážil si ho, ne ho ničil a ubližoval mu…a je jedno jakou máš barvu kůže. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru jenž se plíží temnotami, temnoty, jež šíří zhoubu za poledne.Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového (Žalm 91:5,).  Věci, které říkáš, jíš a piješ tě může zničit. Lidé by si měly vážit sami sebe a přemýšlet o tom co jedí a nečekat až jim doktor řekne co dělají špatně.

  Slyšel jsem také, že rybáři dříve používali dynamit při lovení ryb. Dělo se to již předtím než jsem se narodil. To je hrůza. Získávali dynamit z lomů, kde se používal na těžení kamene a házeli ho do moře, aby zabíjeli ryby. Když někoho takového chytili šel do vězení a zaplatil spoustu peněz.  Je to jedna z  nejhorších věcí, kterou jsem ve svém životě poznal. Prostě si vezmou všechno co chtějí, všechno co zabili. Proč? Chamtivost! Vidíš, mluvili o lidech získávajících si jídlo z pustých míst (Jób 30:3-4) Ale když to takhle budeš dělat zpustnou ta pustá místa ještě víc a potom tam již nebudou žádné ryby. Ano, oni dělají věci pustějšími a pustějšími.

  To co vím je to, že by si lidé měli více hledět svých životních zdrojů, svojí komunikace s přírodou. Když tě bolí prst zeptáš se sám sebe proč a dostaneš odpověď. Když se nějaké své části zeptáš tak dostaneš odpověď. Když je s tebou něco  v nepořádku a ty se zeptáš sám sebe a budeš nad tím přemýšlet, duchovně přemýšlet tak dostaneš odpověď a budeš si jistý tím, že uvnitř tebe je člověk. Ano, mluv sám se sebou. Na cokoliv se potřebuješ zeptat, zeptej se sám sebe. Protože to je to jediné co máš. Nemáš svou ženu ta tě může opustit a odejít.Nemáš svoje děti, když vyrostou opustí tě, ale máš sám sebe. Proto přemýšlej sám se sebou a hledej co pro tebe má tvé já. Kdokoliv se od tebe může odloučit, pouze tvoje Já ne.To je to jediné co máme, my všichni.Proto svoje Já chraň, protože může žít dlouho. Tvoje tělo může žít dlouho. Věci které lidé dávají do svých těl je ničí. Díky nim vzniká rakovina, kýla, cukrovka, vysoký tlak. Problémy způsobí i mnoho hovězího tuku,drůbežího tuku,  moc bílé mouky, bílého cukru a bílé rýže. V dnešní době používá svět Rastafari jako styl. Rasta nese tíhu utrpení lidí z celého vesmíru. Rasta říká světu to co ví, co je před ním skryto. Protože věci které do tebe vejdou skrz tvojí pusu ovlivní tvůj mozek.Podívej co jí rastaman. On nejí ani nepije všechno, protože ne všechno se dá jíst a pít. Věci, které jíš s tebou mohou dělat různé věci, některé ti mohou ublížit a poničit tvou paměť. Když jsou tvojí stravou byliny, jsi jiný než lidé, kteří jedí maso, víš co. Když jíš byliny, callaloo, mrkev, když piješ ovocnou šťávu, jsi jiný než lidé, kteří jedí vepřové, skopové, hovězí, jehněčí nebo kachny a krůty. Uplně jiný. Nemáš v sobě krev zvířat.Máš v sobě byliny země. Podívej  na doktora –když používá byliny, není většinou potřeba žádné operace. Taková věc je tragedie. Většinou se ale po operaci během 2-3 měsíců za doktorem zase vrátíš.Nesnaží se totiž léčit důvod nemoci, ale její projev. On tě pouze zbaví bolesti a příznaků, ale kořen nemoci zůstává. Musíš se zbavit kořenů nemoci a potom ji teprve zahubíš. Byliny země jsou lékem národů. Tak proč je neužívat když je máme?

Zamyšlení nad konfliktem

  Když ti řeknu lež a uvidíme se druhý den a pravda vyjde na povrch – co ti potom řeknu? Dvojitou lež? Tohle jsou věci, které vraždí lidskou duši. Nemůžeš zasýt kukuřici a sklidit hrách.
Pravda je velice těžko vysvětlitelná. Pravdomluvný muž, nebo pravdomluvná žena mají vždy málo přátel. Pravdomluvný muž je poctivý muž a pravdomluvná žena je poctivá žena. To je to co se lidé snaží nalézt, protože, když jsi lhář a potkáš někoho pravdomluvného nemůžeš mu lhát. On pozná že lžeš. Tohle jsou jednoduché věci, které byly stvořeny při stvoření. Jednoduché, ale přesto úžasné. To je také důvod proč mohou podvádět lidské morální zásady. Mluví o Bohu žijícím v nebi. To je to co dělají .Bůh žije v nebi. Bůh nežije v nebi. Nebe dokládá Boží krásu (Žalm 19:1). Nebe je doklad – rozumíš tomu co ti říkám? Krása Boha. Obloha.   Jsem si tím jistý jako tím, že to všechno stvořil On- Slunce, Měsíc a Hvězdy. To jsou jiné výšiny než ty kam jdeš, jsou jiné, některých z  nich nemůžeš nikdy dosáhnout. Protože, než byl tento svět stvořen bylo zde prázdno. A on vytvořil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou, nahromadil vody pod klenbou na jedno místo a vyzdvihl souš (Genesis 1:6,9). Viděl, že to je dobré a Stvořil člověka. Stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, obrazem Božím. Proto, když  si nevážíš lidí, nevážíš si Stvořitele.
Jak může Pan "Světová síla" dělat tolik povyku? Proč dělá obrovské lodě plné zbraní? Proč nadání, které dostal od Všemohoucího obrací na síly zla, které ničí? Proč nevyužije svůj talent a neřekne si:“ dobře, udělám něco díky čemu budou lidé moci  přežívat, něco čemu mě učí má mysl. Něco z čeho budou mít lidé radost“. Ne. On stvoří nejstrašnější zbraň a jde dobývat země ostatních.  A potom se s nimi přátelí. Pije svůj koktail směje se ha ha ha porazil jsem je. Pane Velký , lidi nikdy nezískáš. Mě nikdy nezískáš. Oči všemohoucího nás vidí stále. Oči, které nejsou v noci zavřené. Oči, které nepotřebují soudce, právníky ani advokáty. Oči, které jsou bystřejší než celý svět. Oči, které jsou jasnější než slunce sledují celý vesmír. Velký Pane dávej si pozor..Nikde se nemůžeš schovat. Měl by ses  zamyslet nad všemi těmi zbraněmi, kam se s nimi dostaneš? Nebudeš mít jídlo, které bys jedl ani postel ve které bys spal.Není to žádná forma života, kterou bys mohl využít.Tak proč je tedy stavíš?

  Prince Williams vyrůstal v Thatchtownu na Jamaice, když se stal v roce 1950 rastou byl vyhozen z domu. Jeho zamyšlení nad rastafariánským způsobem života jsou přesvědčivě zaznamenány v knize Book of Memory - A Rastafari Testimony. Společně s redaktorem Michaelem Kuelkrem pracovali na knize déle než 7 let. Společně vytvořili příběh jednotlivce, ale i celé rasta komunity. Prince se v knize zamýšlí nad Biblí, Selassiem, lidskými právy, politikou, Ital stravováním a přírodní medicínou.


Pro více informací navštivte www.CaribSound.com
N
yní lze knihu objednat i na www.rasta-reggae.cz


  Související články:


[Aktuální známka: 1,56 / Hodnoceno: 16x ]Autor: Michal | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera