Pravidla interního fóra


Pravidla zakládání témat
  1. Snažíme se o to, aby fórum bylo maximálně přehledné
    1.1 Před tím, než založíte nové téma, pokuste se najít,
    popřípadě dátvyhledat to, na co se chcete zeptat, nebo o čem chcete
    informovat.
      1.1.1 Pokud založíte téma o stejném problému jaký se řeší
      v některém jiném, již existujícím tématu, bude vaše téma uzamčeno
      a při nejbližší příležitosti smazáno.
    1.2 Nezakládejte nové téma k problému, který už je vyřešený
    a ke kterému je již téma uzamčeno.
  2. Název nového tématu si předem promyslete
    2.1 Témata nesmyslně pojmenovaná jako HELP, POMOC, problem,
    blabla a podobně budou s velkou pravděpodobností při nejbližší
    příležitosti smazána.
    2.2 Název tématu NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY!!! (tato
    témata budou neprodleně odstraněna)
    2.3 Nepište do názvu témat znaky jako -- == !! apod.
    (například: -=POMOC=- atd).
    2.4 Nepište do názvu tématu vulgarismy, reklamy, slova
    s rasistickým podtextem a cokolivco by mohlo urazit druhou osobu,
    či její politické nebo náboženské přesvědčení (téma bude smazáno).
    2.5 Používejte co nejkratší a nejvýstižnější názvy témat.
    2.6 Při zakládání nového témata zvolte v rozklikávacím poli
    sebe za správce tématu (předejdete tak zbytečným konfliktům).
    2.7 Při zakládání nového témata zadávejte co nejkratší popis
    daného témata.
  3. Nedivte se pokud bude vaše téma bez upozornění smazáno
    3.1 Vaše téma bude smazáno pokud bude odporovat výše
    uvedeným pravidlům.


Pravidla vkládání příspěvků
  1. Nevkládejte příspěvky jež porušují zákony, etiku nebo morálku.
    1.1 Příspěvky a obrázky propagující nacismus, rasismus,
    pedofilii atd. jsou zakázány a budou smazány.
    1.2 Nevkládejte žádné reklamy (odkazy ani obrázky), spam
    a podobné (týká se i warezu)
    1.3 Neurážejte a osobně neútočte na ostatní uživatele fóra
    1.4 Nepodporujte a nevyzývejte uživatele fóra k porušování
    pravidel.
    1.5 Příspěvky obsahující vulgární a jiné zakázané výrazy
    budou okamžitě a bez upozornění smazány.
  2. Při vkládání příspěvků se snažme chovat ekonomicky.
    2.1 Používejte tlačítko "upravit" (pokud budou hned za sebou dva
    a více příspěvků od jednoho uživatele, tzn. nebyla využita možnost
    editovat příspěvek, budou všechny příspěvky smazány).
    2.2 Je zakázáno posílat nesmyslné a nepodstatné odpovědi jež
    se netýkají daného tématu (pravděpodobně budou smazány).
    2.3 Necitujte příspěvky, které porušují pravidla fóra. Pokud
    možno necitujte příspěvky obsahující odkazy a obrázky.
    2.4 Dlouhé odkazy na www stránky zadávejte pomocí
    [url=adresa_www]název_adresy[/url] kde "adresa_www"
    je adresa na kterou bude odkazováno a "název_adresy"
    je názvem stránky, na níž se článek či obrázek, hudba nebo
    video nalézají.
    2.5 Obrázky v přispěvcích mohou mít maximální
    rozlišení 400x300 pixelů, v případě že se s námi chcete
    podělit o obrázek který je větší, použijte hyperlink nebo jej zmenšete.
      2.5.1 V jednom příspěvku smí být nanejvýš 2 obrázky.
    2.6 Nezadávejte příspěvky do témat kam nepatří (pokud se diskuze
    v damém tématu odkloní od původního témata dojde k uzamčení tématu
    a později k jeho smazání).
    2.7 Text příspěvku NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY!!! (tyto
    příspěvky budou neprodleně smazány).
    2.8 Neptejte se na to, na co se již ptal někdo jiný před vámi.
  3. Nedivte se pokud bude váš příspěvek bez upozornění smazán.
    3.1 Váš příspěvek bude smazán pokud bude odporovat
    výše uvedeným pravidlům.


Ostatní pravidla
  1. Rozhodnutí administrátora / moderátora je nezvratné.
    1.1 Administrátor / moderátor mohou smazat jakékoliv
    téma či přísěvek, který uznají za nevhodný.
    1.2 Připomínky k uživatelům a k rozhodnutím
    administrátorů / moderátorů se posílají na e-mail
    admistrátorovi webu.
    1.3 Je zakázáno používat animované (pohyblivé) avatary.
      1.3.1 Nebude-li někdo toto nařízení respektovat,
      bude mu avatar smazán.
      1.3.2 Bude-li se to opakovat, hrozí dotyčnému BAN
      na celý web.


Postihy za nedodržení pravidel
  1. Řešení drobných porušení pravidel vkládání.
    1.1 V případě drobných porušení pravidel fóra, bude
    uživatel napomenut.
    1.2 V případě vkládání vulgarizmů, či hesel
    jež porušují zákony, etiku nebo morálku a opakovaných
    porušeních pravidel hrozí uživateli BAN na celý web.


Pravidla komentářů


Pravidla vkládání komentářů
  1. Nevkládejte komentáře jež porušují zákony, etiku nebo morálku.
    1.1 Komentáře a obrázky propagující nacismus, rasismus,
    pedofilii atd. jsou zakázány a budou smazány.
    1.2 Nevkládejte žádné reklamy (odkazy ani obrázky), spam
    a podobné (týká se i warezu).
    1.3 Neurážejte a osobně neútočte na autory ani ostatní
    čtenáře reagující na článek.
    1.4 Nepodporujte a nevyzývejte ostatní čtenáře k porušování
    pravidel.
    1.5 Komentáře obsahující vulgární a jiné zakázané výrazy
    budou okamžitě a bez upozornění smazány.
  2. Při vkládání komentářů se snažme chovat ekonomicky.
    2.1 Je zakázáno posílat nesmyslné a nepodstatné odpovědi
    jež se netýkají daného článku (pravděpodobně budou smazány).
    2.2 Necitujte komentáře, které porušují pravidla. Pokud
    možno necitujte komentáře obsahující odkazy.
    2.3 Jakékoliv odkazy na www stránky zadané do komentářů
    budou smazány.
    2.4 Obrázky jsou v komentářích zakázány.
    2.5 Zadávejte pokud možno titulek komentáře.
    2.6 Text ani titulek NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY!!!
    (tyto komentáře budou neprodleně smazány).
  3. Nedivte se pokud bude váš komentář bez upozornění smazán.
    3.1 Váš komentář bude smazán pokud bude odporovat
    výše uvedeným pravidlům.


Pravidla soukromých zpráv


Pravidla zasílání soukromých zpráv
  1. Neposílejte zprávy jež porušují zákony, etiku nebo morálku.
    1.1 Zprávy propagující nacismus, rasismus, pedofilii atd.
    jsou zakázány.
    1.2 Neposílejte žádné reklamy (odkazy ani obrázky), spam
    a podobné (týká se i warezu).
    1.3 Neurážejte a osobně neútočte na ostatní čtenáře webu.
    1.4 Nepodporujte a nevyzývejte ostatní čtenáře k porušování
    pravidel.
    1.5 Uživatelé zasílající zprávy obsahující vulgární a jiné
    zakázané výrazy se vystavují riziku dočasného BANu. Při opakovaném
    porušení pravidel BANu trvalého spolu se zrušením uživatelského účtu.
    1.6 Soukromé zprávy uživatelům NEPIŠTE VELKÝMI PÍSMENY!!!

ZpětVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera