Copyright


OneLove.cz obsahuje převážně materiály přeložené z anglického popřípadě německého jazyka. Všechny materiály na tomto webu nesmí být bez souhlasu redakce či autorů použity dále na jiných webových stránkách. V případě použití materiálů pro studijní účely, prosíme alespoň o uvedení www adresy.


Prosíme neodkazujte na naše soubory a nezobrazujte web ve framesetech na vlastních stránkách. Zvyšování datového přenosu načítáním souborů na vaše stránky je přinejmenším považováno za nemorální.


Tato stránka je obsahově zaměřena na rastafariánstí, reggae, etnické hudební nástroje, přírodu a zdravou stravu. V žádném případě se nesnaží kohokoliv poškozovat či se neoprávněně obohacovat.Dokumenty: dokumenty z tohoto serveru jsou určeny pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a nesmí být kopírovány ani vystaveny na jiných www stránkách ani jinde. Obsah dokumentů nesmí být žádným způsobem upravován.Obsah: autoři článků (dokumentů) nezaručují vhodnost obsažených informací ani souvisejících vyobrazení publikovaných na tomto serveru pro jakýkoli účel či určité věkové kategorie). Všechny články (dokumenty) a související vyobrazení jsou k dispozici bez jakékoli záruky. Autoři nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé (ať už přímo či nepřímo) v souvislosti s obsahem článků (dokumentů) na tomto serveru.


Články (dokumenty) a související vyobrazení zveřejněná na tomto serveru mohou (bohužel) obsahovat jisté nepřesnosti nebo "jazykové" chyby. V případě zjištění chyb jsou tyto v co nejkratším čase opravovány.Odkazy: odkazy uvedené na tomto serveru směřují mimo tento web. Servery, na které odkazy směřují nejsou (většinou) pod správou autorů tohoto webu a proto autoři (většina) nenesou žádnou odpovědnost za obsah těchto serverů, za jejich aktualizaci případně za škody způsobené vstupem na tyto servery. Odkazy jsou zveřejněny pouze jako doplnění článků (dokumentů) a souvisejících vyobrazení, to však neznamená, že za ně autoři zodpovídají.Čtenáři: v rámci ochrany osobních údajů našich registrovaných čtenářů (uživatelů) jsou hesla k jejich účtům ukládána šifrovaná a ani o nich neposkytujeme žádné informace třetím stranám.Autoři ani vlastník tohoto webu nepodporují a v žádném případě ani nikoho nijak nenavádějí k užívání jakýchkoliv omamných a návykových látek. Jediné o co se autoři snaží, je přinést do našich krajin uceleně a na jednom místě nové informace ze světa i lidem, kteří nerozumí textům v cizích jazycích.


Obsah těchto stránek není v rozporu s §198 (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), §198a (podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) a §205 (ohrožování mravnosti) Trestního zákona.


Zpět
Vyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera