Bedward, Garvey, Howell a první rastafariáni

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 05. 11. 2013

Mnozí lidé píší o rastafariánství, ale příliš se nezajímají o jeho prvopočátky. Člověk, o kterém bychom dnes mohli mluvit jako o jednom z nejpovolanějších, Barry Chevannes (vystudoval sociologii a kulturní antropologii), se rastafariánství věnoval jako celku po mnoho let. Kromě mnoha dalších aktivit vydal či spolupracoval na vydání několika publikací na dané téma (jedna z nejznámějších je Rastafari: Roots and Ideology). Profesor Chevannes zemřel v roce 2010 ve svých sedmdesáti letech a In Memoriam mu byla udělena cena za celoživotní dílo. 


Ačkoliv byl "jen" profesorem, díky své práci si získal mnoho pozornosti a poskytl také pěknou řádku rozhovorů. V některých z nich se dokonce rozpovídal o věcech, o kterých v jeho knihách příliš mnoho nenajdete. Zajímavé části z několika takových rozhovorů jsem se pro Vás rozhodl přeložit, jelikož jsou zdrojem zajímavých informací z prvopočátků rastafariánství.Víte o tom, že Robert Athlyi Rogers, autor Holy Piby, trávil čas v Americe ve stejnou dobu jako Marcus Garvey? Myslíte, že se ti dva potkali?
 
Ve skutečnosti byl tou dobou v Americe i "první rasta", tedy leonard Percival Howell, a pokud je mi známo, ani on se s žádným z nich nesetkal.


Mohl byste nám říci něco více o vztahu Marcuse Garweyho s Alexanderem Bedwardem? Znali se vůbec?
 
No... Abych řekl pravdu, jisté je, že o sobě navzájem věděli. To ano. Ale dle lidí znalých věci, s kterými jsem měl možnost mluvit, se ti dva nikdy osobně nesetkali. Pravděpodobně proto, že sám Garvey nahlížel na Revival jako na jakýsi krok zpět. Neviděl v něm žádnou progresi. Zdálo se mu spíš jen jako jakási snaha napodobit Evropské křesťanství, jen z perspektivy černošského obyvatelstva. Neměl prý proto ani zájem na osobním setkání s Bedwardem. A navíc, Garvey si získal pozornost lidí až v posledních letech Bedwardova života, v době kdy byl Bedward hospitalizován v psychiatrické léčebně (zde strávil Alexaner Bedward posledních 9 let svého života, tedy 1921-1930 ).


Ve své knize "Rastafari: Roots and Ideology" však tvrdíte, že byl Garvey silně ovlivněn právě Bedwardem...
 
To není pravda. V knize uvádím, že mnozí Garveyho přívrženci a následovníci byli Bedwardem ovlivněni, nikoliv však sám Garvey. To je rozdíl. Mnoho prvních přívrženců Marcuse Garveyho byli původně následovníky právě Bedwarda. Není jisté, že se ti dva osobně znali, jisté je pouze to, že jeden o druhém a jeho učení věděli a neměli potřebu se navzájem jakkoliv dohadovat či se třeba osočovat ať už z jakéhokoliv důvodu. Dle všeho se navzájem respektovali. Kupříkladu o Garveym se ví, že ačkoliv byl velkým kritikem Revivalu, choval úctu k Bedwardovi pro jeho schopnost být lidem dobrým vůdcem.


A co Garveyho pohled na rastafariány?
 
Garvey o nich dobře věděl, nejspíš hlavně proto, že se o nich hodně mluvilo ve zprávách. Jeden z mých "informátorů", jež se přidal do rastafariánských řad někdy v roce 1930 mi řekl, že na jedné z Garveyho promluv k lidem se ukázali i rastové a on jim zdvořile řekl, že bude velice rád, když se k nim přidají, ale ať zůstanou vzadu. Proč? Nejspíše proto, že Garvey nevěřil v císaře coby mesiáše. Nahlížel na rastafariánství jen jako na jakýsi kult osobnosti a tedy opět onen krok zpět a prý s ním nechtěl být spojován. Paradoxem je, že první rastové pocházeli právě z řad přívrženců Garveyho.


Včetně lidí jako Leonard Howell?
 
Ano. Oni o sobě smýšleli jako o Garveyitech, avšak; no, jak to říci, osvícených. Ačkoliv Garvey sám nechtěl mít s rastafariány nic společného, jak jsem již zmínil, rastové o něm uvažovali jako o prorokovi, jež se stal "nástrojem" oznamujícím příchod mesiáše.


Znáte přesné datum kdy Garvey pronesl onu slavnou větu "Pohleďte ku Africe, zde bude korunován černý král, a právě on bude naším Spasitelem"
 
Přesné datum neznáme. Z informací jež se předávali mezi lidmi ústní formou jsme však zjistili, že tím místem byl pravděpodobně o Edelweiss Park v roce 1929.


Mohl byste nám říci něco o Leonardu Howellovi? Jeho osoba je také zahalena mnoha tajemstvími. Víte například více o jeho životě na Pinnacle?
 
Něco málo. Například se mi povedlo zjistit z rozhovorů s několika Howellovými následovníky, že dle všech znaků nebylo Pinnacle komunou, v takovém smyslu v jakém je definována. Podle všeho šlo jen o místo kde lidé, kteří o to měli zájem, žili. Každý měl svůj dům, své pole, svá hospodářská zvířata. Samostatně si vařili. Nevybudovali zde komunu, ale komunitu. Sdíleli mnohé myšlenky a názory. Možná, že Howella podpořili nejen pro jeho myšlenky, ale i proto, že nikdo z nich včetně jeho samotného neměl žádný zdroj příjmů vyjma toho, co si sami vyrobili či vypěstovali a dále směnili či prodali v okolí Pinnacle. Byl prostě jedním z nich. Společně se snažili žít život podle svého, tak jak jim přišlo správné, ne tak jak chtěla společnost. Jediné věci provozované s ostatními byly oslavy a bubnování na způsob Kumina, tak jako například ve farnosti St.Thomas. Podle popisů lidí byl na Pinnacle nějaký hlavní "dvůr" a kolem něj byl postaven zbytek komunity. Tohle centrum sloužilo jak k oslavám, setkávání či bubnování tak k dětským hrám. 


Nebyl Howell něco jako guru?
 
Ano, svým způsobem ano. A tak trochu i politickým vůdcem. Vedl tak trochu zvláštní život. Před vybudováním Pinnacle se věnoval mnoha věcem. Dokonce měl chvíli i pekárnu a byl prý velice štědrý k lidem jež zkrátka neměli nic. Pinnacle bylo v podstatě poslední fází jeho života ačkoliv po jeho zničení byl naživu ještě poměrně dlouho.


Vy jste se s ním poté setkal?
 
Ano setkal jsem se s ním avšak neměl příliš náladu na lidi a tak k nějakému vážnějšímu rozhovoru ani nedošlo. Poté jsem od snahy udělat s ním rozhovor upustil a raději si promluvil s řadou jeho následovníků. Ti již nežili pohromadě, ale porůznu rozptýleni v kopcích. Někteří se uchýlili do St.Thomas.


A co Mortimo Planno? Co ten přinesl rastafariánskému hnutí?
 
Mortimo měl největši vliv v šedesátých letech. Do chvíle než začal mít zdravotní problémy. Do té doby byl jedním z nejsilnějších a nejvlivnějších rastafariánských vůdců. Byl jedním z těch, kdo pomohli vybudovat "tvář" rastafariánství. Byl jediným vůdcem z takzvaných "Dreadlocks". Ti ostatní patřili k "Combsomes". Avšak ať už bylo ve spojitosti s ním zmiňováno cokoliv, tím nejdůležitějším okamžikem jež mu získal v očích ostatních neotřesitelnou pozici bylo jeho osobní setkání s císařem Haile Selassiem na Kingstonském letišti. Hlavní činností Mortima Planna se pak postupem času stalo vzdělávání ostatních a také jakési zprostředkovávání kontaktu mezi rastafariány a zbytkem společnosti.
 
 
Proč se třeba sám Planno nepokusil založit organizaci jako Garvey, Howell, Emmanuel nebo prorok Gád?
 
On jednoduše nebyl ten typ člověka. Byl charismatický, ale více než cokoliv jiného byl politickým aktivistou. Nesnažil se vstoupit do politiky jako takové, nikdy se nepokoušel ani založit svou vlastní stranu. V tomto smyslu nedělal nic. Byl "politický" tak, že sledoval veškeré dění ve společnosti kolem, četl noviny, poslouchal rádio a tyhle věci poté používal dále, aby například rastafariány poučil o určitých věcech či nepravostech. Byl asi spíše tím filozofem než politikem či náboženským vůdcem. Ať tak či tak, pomohl vybudovat něco opravdu velikého....Dovětek: K těmto materiálům v podobě .txt souboru jsem se dostal úplnou náhodou skrze pár přátel v zahraničí. Bude-li někdo z Vás znát jejich zdroj, budu velice rád, pokud mi zašlete informace e-mailem. Vzhledem k tomu, že právě dnes jsou to tři roky od úmrtí profesora Barry Chevannese, rád bych tento článek vydal jako jakousi vzpomínku na něj a na osoby, jež pomáhaly budovat pozici rastafariánství.