Haile Selassie v Jeruzalémě

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Haile Selassie I, Vydáno dne: 26. 10. 2012

Proč Selassie zvolil právě Jeruzalém coby první zastavku na své cestě do exilu? Šlo prý o čistě symbolickou volbu ve vztahu ke kořenům jeho rodu. Věřil, tak jako jeho otec, děd a další předci, že je přímým potomkem královny ze Sáby a krále Šalamouna. Ten byl prý potomkem Davida, jenž podle biblického vyprávění vytvořil organizovaný stát, jehož hlavním městem byl právě Jeruzalém.

Útočiště pro Judejského lva"Poražený císař Habešský hledá dočasné útočiště v Habešském Společenství v Jeruzalémě". Tak zněl titulek článku datovaný k 9. květnu 1936 vydaný u Daily Herald (stránku můžete vidět oskenovanou níže). Tahle slova však, jak se také praví v článku vyvolávají u obyčejných lidí mylnou představu.

Komunitou či chcete-li společenstvím za hranicemi vlastní země se většinou rozumí komunita obchodní, s vlastními kluby, vlastním sociálním životem a vlastní kulturou. V případě Habešské komunity však nejde o obchodní komunitu, ale o komunitu náboženskou; komunitu čítající tehdy kolem tří set mnichů.

To, že Selassie na své cestě z okupované vlasti zvolil jako první zastávku Jeruzalém, to byla jeho vlastní volba. Proč tak zvolil, to jste si již přečetli výše. Avšak samotná cesta do exilu nebyla čistě jeho volbou. Celé situaci předcházela porada, kde si chtěl Selassie od lidí, kterými se obklopoval vyslechnout jejich názor na situaci a na to, jak by se měl zachovat. Nebylo to sice jednomyslné rozhodnutí, zazněla i kritika a několik věrných jeho odchod obrátil proti němu (příkladem může být císařův bývalý spojenec Blatta Takele), avšak u většiny účastníků převládal názor, že by Selassie i s rodinou měli odjet ze země a předložit celou situaci v Etiopii Lize Národů v Ženevě. Situace v Ženevě se však nevyvíjela ani zdaleka tak, jak si to Selassie a jeho věrní tehdy v Etiopii představovali...

 
Útočiště pro Lva Judejského