Rastafariánské hnutí v Anglii

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 18. 03. 2012

Po druhé světové válce potřebovala Velká Británie pracovní síly pro obnovu válkou zničeného průmyslu. A nejjednodušší cestou se zdálo být otevření vlastních hranic pro všechny, kteří žili na území Commonwealthu. A tak se během padesátých let do Anglie dostalo mnoho lidí z Karibiku, včetně Jamajky. Na mnoha místech však byli lidé přímo najímáni na určitou práci, na Jamajce nikoliv.

Don Letts at NottinghillJamajčané si jako vždy museli poradit sami. Pro většinu to znamenalo prodat vše co na Jamajce měli a vyrazit na vlastní pěst "za lepšími zítřky" do Anglie (sami nebo s celou svou rodinou). Angličané však na situaci nebyli vůbec připraveni. Neexistoval zde například žádný úřad, kde by se nově příchozí mohli informovat o možnosti bydlení, případně o samotné práci.

A tak se stalo, co se zřejmě muselo stát. S narůstajícím počtem přistěhovalců, kteří nemohli často najít ani práci ani bydlení narůstaly také nepokoje a kriminalita. A Angličané, vystavení tváří v tvář těmto faktům, byli nuceni reagovat. Vzniklo tak několik hnutí jako byly třeba British Union of Fascist s jejich heslem "Keep Britain White" či Teddy Boys (šlo o mladé pracující Angličany). Gangy Teddy Boys byly agresivní vůči "komukoliv černému", přepadávali přistěhovalce a rozbíjeli jejich obchůdky a kavárny. Navíc majitelé bytů, ačkoliv měli spoustu volných prostor, často nechtěli přistěhovalce ubytovávat.

Napětí vyvrcholilo ráno 24.srpna 1958 kdy devět bělochů (údajně deset, ale jednoho se nikdy nepodařilo dopadnout) napadlo v Shepherd's Bush a Notting Hill pět přistěhovalců, černochů a tři z nich vážně zranili. Devět dopadených dostalo po pěti letech za mřížemi a pokutu 500 liber. I přes všechny tyto signály, které měla, nebrala však Metropolitní policie situaci vážně, což zřejmě umožnilo i další útok o pár dní později, kdy napadla skupina cca tří set lidí z větší části složená z Teddy Boys domy, kde bydlela početná komunita přistěhovalců. Tyto útoky semkly přistěhovaleckou komunitu dohromady a společně se pak její členové rozhodli bránit narůstajícímu násilí. Nepokoje pak pokračovaly několik následujících měsíců. Aby se na tyto události nezapomnělo, byl v roce 1959 založen Notting Hill Carnival a nedávno také vznikl v produkci Dona Lettse film Carnival, který se událostem a historii věnuje (Don Letts je bývalým punk-rockovým DJ'em legendárního klubu The Roxy a je to také on, kdo byl zachycen na legendární fotografii z nepokojů v Notting Hill - viz výše).

Proč však píši o této události? Právě díky těmto událostem se totiž v Londýně setkalo deset jamajských rastafariánů, kteří přišli do Anglie za lepším životem. Tři z nich byli také členy jamajské Ethiopian World Federation, Inc. kterou tou dobou vedl Ras Sam Brown a jako tajemník v ní figuroval Mortimo Planno. Rastové se pak společně scházeli zhruba dva roky a poté se souhlasem Browna a Planna založili v Londýně jakousi pobočku EWF, Inc. Položili tak základy komunity, která pár měsíců poté kontaktovala Etiopskou ambasádu v Londýně a navázala tak vzájemné vztahy s Etiopií.

K prvnímu oficiálnímu kontaktu mezi rastafariánskou komunitou a Etiopií došlo 10.března. Poradce na velvyslanectví však rastům sdělil, že s nimi nemůže bez konzultace s nadřízenými cokoliv řešit. Nicméně jim vyjádřil své sympatie a svůj zájem o hnutí. Tak probíhal první vzájemný kontakt. Dialog započal.

O necelé tři měsíce později pak navštívil "sídlo" EWF kulturní atašé z velvyslanectví, aby si s rasty promluvil. Po jeho návštěvě se Ethiopian World Federation přejmenovalo na Jamaican Working Commitee. V příštích dnech pak byli dva z členů JWC pozváni na velvyslanectví, kde se již setkali přímo s velvyslancem. Vysvětlovali mu své záměry a cíle a vše vypadalo slibně. Sám velvyslanec se poté zavázal, že se stane prostředníkem mezi rasty a Etiopií a bude se snažit ze všech sil rastům vyjít vstříc.

Přislíbil také, že zprostředkuje rastům kontakt s jedním z hodnostářů etiopské církve, s člověkem, kterého sám považoval za povolaného k vyřešení některých problémů a otázek. Ke konci setkání pak rastům doporučil, aby vypracovali písemnou zprávu o hnutí. Takovou zprávu, kterou by mohl po svém návratu do Etiopie předložit přímo Haile Selassiemu.

Všechny tyto kroky, které rastové v Londýně učinili byly kroky významnými pro celé hnutí, uvědomíme-li si, že do té doby neměl nikdo uvnitř hnutí žádný kontakt s etiopskou vládou. Tyto události proběhly shodou okolností v téže době, kdy byla zveřejněna první oficiální zpráva o rastafariánském hnutí.


Závěrem: Tento text obsahuje mnoho zajímavých informací z historie rastafariánského hnutí a zároveň jde o seznámení s knihou "A historical report: The Rastafari Movement in England" (autorem je Norman Adams aka Jah Blue). Kniha vyšla v roce 2002. Máte-li o knihu zájem, nahlédněnte na Amazon. Zdrojem dat byly mimojiné i různé články věnující se nepokojům v Notting Hill.