Selassieho postoj k rastafariánství

Autor: Pete <sedlon.pe(at)seznam.cz>, Téma: Haile Selassie I, Vydáno dne: 18. 03. 2009

   Haile Selassie nikdy nebyl členem rastafariánského hnutí, ani nehrál  žádnou roli při organizaci a podpoře hnutí. Za svého života  byl Císař zbožným členem Etiopské ortodoxní církve.


Haile Selassie I.   Odmítal tvrzení, že je božského původu. Při rozhovoru s členem společnosti Canadian Broadcasting Corporation, Billem McNeilem, v roce 1967 Selassie popírá, že člověk může být emanací* Boha.

   Rastafariáni Císařovým  tvrzením, že on není Bůh, nebyli vůbec zneklidněni a říkají, že skutečný Bůh to o sobě nikdy nepřizná, bylo by to totiž jen za účelem získání věhlasu a světské moci. Během své návštěvy Jamajky Selassie řekl Rastafariánským vůdcům, že by neměli emigrovat do Etiopie, dokud nebudou osvobozeni obyvatelé Jamajky. Po Selassieho návštěvě Jamajky prý etiopský ortodoxní arcibiskup Yeshaq řekl: "S Jamajkou je problém. Prosím, pomozte těmto lidem. Jedná se o nedorozumění, nerozumí naší kultuře. Potřebují církve,  které musí být stanoveny a poté se sami rozhodnou jít."

   Jako gesto dobroty pro Rastafariány, a jejich touhy vrátit se do Afriky,  jim Císař věnoval pozemek na Shashamane, 250 km jižně od Addis Abeby. Zde byla založena komunita, která funguje dodnes.


* emanace – projev (používáno též ve významu „symbol“, či „ztělesnění“)