Citace Bible a fráze v reggae

Autor: Pete <sedlon.pe(at)seznam.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 25. 11. 2009

   Mnoho reggae písní, zejména ty  inspirované Rastafariánstvím, obsahují biblické citáty a odkazy. Někdy mohou být zcela zřetelné, jako přímá citace z Písma, ale v jiných případech mohou být přizpůsobeny rytmu hudby nebo rýmu.


Biblické citace v Reggae

    Biblické texty v reggae jsou většinou převzaty z King James Version (KJV), z Bible, která je známá také jako  Autorizovaná Verze (AV). Ta byla zveřejněna v roce 1611 a psána ve staré angličtině. KJV je dnes pravděpodobně stále široce známá a osvědčená verze Bible v angličtině. Citace v reggae textech jsou často převzaty z původních biblických textů tak, aby zahrnovaly Rastafari terminologie.

    Nyahbinghi při svých chvalozpěvech bývají často inspirováni žalmy. Rastafariánští reggae hudebníci se zase nechali inspirovat od binghi elderů. S jejich nástupem se do reggae dostaly biblické texty a reggae se stalo neodmyslitelnou součástí Rasta kultury.

    Trochu stranou od Biblických témat. V reggae se vyskytuje také Amharština. Amharština je národním jazykem Etiopie, a proto je pro Rastafariány velmi důležitá v jejich písních, je to jazyk jejich otců.

  
King Alpha & Queen Omega

   Mezi rastafariány je titulem "King Alpha" myšlen císař Haile Selassie I. (všemohoucí Bůh Jah Rastafari) a "Queen Omega" je jeho císařská choť císařovna Woizero Menen Asfaw. S těmito pojmy se můžete setkat například v písních "Alpha and Omega" (Dennis Alcapone), "Blackman Land" (Prince Far I) a nebo "Rivers of Babylon" (The Melodians). I Bob Marley toto spojení několikrát použil. Například v Bostonu roku 1976 v písni "Rastaman Chant" jej obsahoval rozšířený refrén viz níže:

The Lion of Judah shall break every chain
Give us the victory again and again
In Mount Zion
With King Alpha and Queen Omega
Father and Mother of Creation
Alleluia!


   King and Queen, Alpha and Omega, Beginning and End, Father and Mother - to jsou dvojice představují rovnováhu a doplňující aspekty stvoření. Je to jakýsi rastafariánský ekvivalent pro "Jin a Jang". Alpha a Omega jsou mimojiné prvním a posledním písmenem řecké abecedy.


I & I

   Toto rastafariány užívané spojení je mimo jiné i symbolem "Inity" (čili jednoty). I & I účinně nahrazuje zájmena (já, ty, on, ona, atd.) jež jsou považována za "rozvratná". Například Bunny Wailer zpívá v písni "Armageddon":

In the beginning
There was but one concept
And that's the concept of I.
Then arose Apollyon the Devil
Claiming that it's you and I.


   Rastafariáni se snaží vyhnout jakékoliv odlišnosti a nejednotě. Stejně tak se snaží vyvarovat všech "ismů a schismů". Nemají rádi termín "Rastafarianismus", pro ně je to prostě "Rastafari". Snaží se o harmonii a splynutí mezi všemi bratry a sestrami, mezi lidmi a Bohem.