Město Babylon

Autor: Katrin <katrin.pazoutova(at)seznam.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 22. 02. 2008

  Babylon byl hlavní město Mezopotámie (střední doba kamenná; 9-7tis. př.n.l.) v období novobabylonské říše, která trvala přibližně od 7. do 6.stol. př.n.l. Byl na velmi vysoké úrovni, co se týče kultury, ale hlavně proslulého obranného systému.

Babylonská věž  Hradby okolo města se skládaly ze dvou rovnoběžných cihlových stěn. Každá stěna měla šířku 7 metrů a prostor mezi těmito dvěma stěnami měl šířku 12 metrů a byl celý až po okraj vyplněn zeminou. Po každých 50ti metrech byla věž - dohromady jich kolem Babylonu bylo asi 350.

  Uvnitř Babylonu stál královský palác, který měl také obrovské rozměry, např. trůní sál měl rozlohu 52x17m a stěny této místnosti měly tloušťku 6 metrů.

  Součástí paláce byla proslulá Ištařina brána (Ištara, neboli Jitřenka, byla jedna z dvou hlavních bohů v období Mezopotámie), která byla součástí procesní cesty. Ta vedla k velkému Zikuratu (Zikurat – stavba podobná pyramidě, je tvořena z několika teras a schodišť, která vedou k vrcholu, na kterém byl chrám, který byl zasvěcen některému z bohů), který byl zasvěcen bohu Mardukovi.

  Ištařina brána patří mezi nejkrásnější památky Babylonu. Je celá modrá, z glazovaných cihel, ze všech stran na této bráně byla zobrazena posvátná zvířata Mezopotámie. Tyto reliéfy (figury býků, lvů, draků –symbolický charakter) dosahovaly výšky 2m. Barevnost těchto zvířat byla od černobílé kombinace až po zelenooranžovou. V současnosti je originál Ištařiny brány v muzeu v Berlíně, na jejím původním místě stojí napodobenina.

  V Babylonu stála také údajně Babylonská věž, kterou si historici představují všelijak. Někdo tvrdí, že byla na kruhovém půdorysu, dnes už je ale dokázáno, podle archeologických nálezů, že stála na čtvercové základně o rozměrech 90x90m a výšce 90m. A zřejmě se jednalo o Zikurat, který byl tvořen sedmi patry.

  V Babylonu byl také jeden ze sedmi divů světa – Semiradiny zahrady (patřily princezně Semiramis). Byly to vysuté zahrady ve velkých terasách, schodovitě umístěny nad sebou, ve kterých pěstovali exotické rostliny exportované z východu. Tyto zahrady kvetly celoročně, protože měly důmyslný zavlažovací systém.


další info najdete na: wikipedia.org