Natty Dreads History V.

Autor: mr3ska <info(at)onelove.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 03. 05. 2007

  Ženy ve společenství Bobo Dreads byly co do společenského postavení pod muži a jejich společenský status a jejich práva se odvíjely od jejich věku. Musely nosit zakryté nohy a ruce. Jejich život byl striktně omezen na dohled na děti a domácnost.

  A pokud ženy měly menstruaci musely se od společnosti odloučit a pak se zas navrátit zpět. Ženy také nesmí obsluhovat hosty (muže), jež se řadí k Bobo Dreads. To mohou jen muži.

  Členové Bobo dreads jsou sexuálně aktivní se svými ženami dvanáct z osmadvaceti (až jedenatřiceti dní) v měsíci. Zbývající dobu se žena musí skrývat stranou od ostatních mužů. Tuto dobu tráví v takzvaném "sick house" (bohužel nevím jak to přeložit do ČJ, v žádném možném tvaru co mě napadl mi to tam nesedí a nepasuje do češtiny) s ostatními ženami, kde má každá z nich na starosti nějakou domácí práci. Ženy bobo dreads jsou tři měsíce po narození dítěte považovány za nečisté a jediné co smějí dělat je starat se o dítě. Jejich manželé většinou na tuto dobu opustí svůj dům. Stane-li se něco špatného v životě muže patřícího k Bobo dreads, obvykle se to dává za vinu jeho ženě. Ženy jsou v podstatě takovými obětními beránky komunity.

  Bobo Dreads věří v proroka, duchovního a krále. Selassie je král, prorokem je Marcus Garvey a duchovním jest princ Emmanuel. Věří, že bílí představují zlo, protože podle nich je Satan bílý.

  Bohoslužby začínají za zvuku bubnů a každý kdo se jich účastní musí být oděn do černé róby. Zaznívají zde písně a pocty, vyjadřované směrem k osobám krále, proroka a duchovního. Každá část končí slovy "Holy Emmanuel I Selasiie I jah Rastafari". Kromě toho si také předčítají z Bible.


  Dnes má rastafariánství mnoho přívrženců po celém světě. Jsou mezi nimi jak vzdělaní, tak i nevzdělaní lidé a někteří z nich se radši straní dnešní společnosti. Občas mne napadá: "divíte se jim? já tedy ne."


Zdroj: Dreadlocks archive (adresa bohužel již neexistuje)