Je tomu 75 let

Autor: Michal <m.sverak(at)gmail.com>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 03. 11. 2005

  Před 75 lety v neděli 2. Listopadu 1930 Byla Jeho výsost Haile Selassie I,Král Králů, Pán Pánů, 225 následovník Šalamounova trůnu, Neporazitelný lev Judejský korunován!

   Proto na něj všichni v dnešní den vzpomeňme s náležitou úctou a připomeňme si Jeho slova moudrosti:

   "S vědomím, že hmotný a duchovní pokrok je pro člověka nezbytný, musíme ustavičně pracovat na dosažení rovnováhy mezi nimi. Jenom tak budeme schopni nabýt úplného vnitřního klidu, tolik nezbytného pro naše blaho. Kdykoliv vyvstane spor mezi hmotnými a duchovními hodnotami, hraje důležitou roli svědomí. Žádný člověk, který trpí výčitkami, není nikdy skutečně osvobozen od tohoto problému, dokud se sám nesmíří se sebou samým a se svým svědomím. Ukázněnost mysli je základní složkou pravé morálky, a tím pádem duchovní síly. "

   S povznesením všech lidí jako jednotlivců na jejich právoplatnou důstojnost a čest, bude každý schopen brát ohledy na své společníky, ať už budou jakékoliv národnosti, jakékoliv rasy, jakéhokoliv náboženství, jazykové nebo historické tradice- jako sobě rovní, bez žárlivosti, beze strachu, bez přílišné pýchy.

   Zaslepenost a předsudky a zhoubný a nelidský vlastní zájem musí být nahrazen porozuměním a tolerancí a dobrou vůlí.