Misie na Barbadosu

Autor: R.Gengi <ras.filip(at)volny.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 22. 05. 2005

…mluvíme s Bratry Staršími z Domu Nyahbinghi a nejdříve bych chtěl mluvit s Ras Boanerges.......

......Ty jsi v řádu Nyahbinghi od raných let 1930, když toto hnutí začínalo. Možná bys nám mohl krátce vysvětlit, co přesně

Rastafariánství je, kdy jste začali a proč?


„Rastafari je bez počátku a bez konce. Rastafari bylo ještě než byl svět, před tím, než byli lidé. Adam a Eva žily při stvoření světa, před tisíci, před milióny let. Rastafariánství se rozšířilo a rostlo, generace za generací. Až do dnešních časů Jeho výsosti Císaře Haile Selassieho. On je navrátivší se Mesiáš, Král Králů a Pán Pánů. Spasitel Světa.“

Toto hnutí začalo na Jamajce…(zvolání- „rozšířilo se na Jamajce“)…rozšířilo se na Jamajce ve 30tých letech, vyprávěj o tom prosím něco víc.

„O tomto rozšíření Rastafariánství nás v onom čase poučil jeden z našich Bratrů Starších, Bratr Howell. On byl první posel na Jamajce. V onom čase začala naše cesta a krok za krokem budeme přenášet počestnost z Jamajky do celého světa.“
   Jak je Rastafariánské hnutí- mluvíme zde o řádu Nyahbinghi vedeno?
„Je vedeno jen skrze Božské působení. Božské vedení je poctivé vedení.“

Vy jste Starší Nyahbinghi (Nyahbinghi Elders). Co to znamená? Jste učitelé?

„Politika řádu Nyahbinghi je: Smrt černým a bílým utlačovatelům. To je vše. Ten nejdůležitější princip Livity v řádu Nyahbinghi je svatá Svátost, Božské Dílo… Nikdo v řádu Nyahbinghi nemusí něco nějakým způsobem vést… Jeho Chrám musí být od Hightal Livity, Jeho chrám musí být čistý a svatý, aby mohl vést řád Všemohoucího. Každý, kdo putuje v řádu Nyahbinghi musí být čistý a pročištěný a všechno takové. Není to nějaké světské, ale Božské vedení. Toto se naprosto odlišuje od Vedení světa; vyžaduje to život v ústraní.“

Existuje také nějaký kostel? Máte nějaký?

„My říkáme: Kostel Nyahbinghi je Člověk sám. Člověk je Chrám. My sloužíme obci (společenstvu) v svatostánku, který jsme postavily prací našich rukou, ale Chrám Všemohoucího není postaven lidskou rukou. My lidé jsme Chrám, živoucí Chrám Všemohoucího.“

Co jsou principy Nyahbinghi?

„Základní princip je: My jsme vegetariáni. To stojí na prvním místě. Nejíme žádnou sůl a žádné maso. Žijeme z ovoce a zeleniny, snažíme se být zdravý…z vlastní odpovědnosti. A místo vína a chleba používáme pro náš božský rituál přírodní bylinu jménem Cannabis Sativa, která je také nazývána Ganja nebo Marihuana, která je často kriminalizována. My v řádu Nyahbinghi používáme bylinu pro náš božský rituál. Ale neobchodujeme s ní ani na Jamajce, ani nikde jinde.“

Jste nuceni žít v této společnosti. Ras Ibo, jak se vypořádáváš s image, kterou má u veřejnosti Ganja a Dreadlocks?

„Já vím, Svět není pro nás, rozumíš, protože my nejsme z tohoto světa. Lidská přikázání potlačují Božskou Livity, kterou nosíme v sobě. Když člověk vezme nějaké lidské přikázání jako příklad… My víme, že je to znamení zvířat, když si vyřezávají do vlasů a fousů rohy a řežou se do masa, to je znamení zvířat. Dokonce musíme zaplatit ještě víc… V kapitole 17 nebo 19 stojí, to co jsem právě řekl. My neakceptujeme tento druh přikázání, nebo filosofie, protože víme, že (vlasy a vousy) pramení z prastaré tradice. To, co nosíme je přirozené.“

Jak je to z výchovou vašich dětí?

„Všemohoucí řekl: Pošlu vás do Babylonu, aby jste poznali cesty Babylonu a nikdy již na ně nevstoupily. Když tedy člověk pošle dítě do Babylonské školy, tak se učí poznávat metody Babylonu. Ale Božská kultura ani pak nepadne, jestliže bude den co den vystavena doktrínám Babylonu. Rozumí Já? I my chodily do školy a učily se o cestách Babylonu. I když jsme porozuměli jeho metodám a principům, stejně nás nemohli zastavit. Žádná výchova nás nemohla zastavit. Takže, pošli své dítě do babylonské školy, může si přisvojit vědění a nic mu neublíží. Protože co v někom je, nemůže odložit. Když posíláme naše děti do školy, vyrůstají nejdříve doma, předtím než tuto instituci navštěvují. Proto jsou nad těmito institucemi a před tím, co se tam odehrává- jsou si vědomi své kultury, protože oni (Babylon) se budou snažit indokrinovat je svou filosofií, svým“Bohismem“, antikristovstvím a všemi těmito blbostmi. Kdo je z toho šokován, měl by se modlit k Ježíši, který byl už tenkrát s tímto božským spojením vypořádán. Dnešní svět se s tím není vůbec schopen vypořádat, on žije raději ve své realitě a ve své masové tradici. Přijde čas, ve kterém ten, který Ho nejdříve proklel, se k Němu bude modlit. A v tomto čase se projeví v podobě Jeho Císařské Výsosti. Ještě neakceptují přítomnost živoucího Krista mezi námi. Žijí ještě pořád v jejich fanatickém světě, ve světě iluzí. Kdo neustále přesvědčuje, že Kristus nežije a není Božský, ten je pro Antikrista. Jsou to lidské příkazy, které je zadržují od přítomného žití Livity. Snaží se mladé zadržet, aby se nezajímaly o cíle Rastafariánství, nebo jedli maso, což je v naších očích kanibalismus a barbarství. Kdo chce takto žít, v rodině nebo společnosti bude vždy s někým bojovat. Jako kdyby svou rodinu zneuctil… jako by byl zlým bláznem; přitom je to jen vedení čestného života.“

Ras Boanerges, jak to bude pokračovat? Jak vidíš budoucnost?

„Budoucnost vidím - Růst a Rozkvět.“